Orgelconcerten

img_2448_verkleindNaast een begeleidingsinstrument voor de zang is het orgel een muziekinstrument waarvoor in de loop der eeuwen een zeer omvangrijk repertoire is geschreven. Vooral voor muziek uit de Barok bestaat erg veel belangstelling. Maar de afgelopen decennia geven ook een opleving te zien van de interesse voor orgelmuziek uit de negentiende eeuw. Het is die muziek waar Paul Houdijk zich bijzonder toe aangetrokken voelde.

In zijn orgelconcerten stond de negentiende-eeuwse orgelmuziek dan ook doorgaans centraal. Hierbij ging het niet alleen om de repertoirekeuze, maar ook om de wijze waarop de muziek wordt uitgevoerd. Dit gebeurde steeds vanuit een wezenlijk romantische grondhouding. Romantiek is daarbij opgevat als het dringend besef dat er naast de wereld van het zintuiglijk waarneembare nog een wereld ‘achter de horizon’ is, de wereld van het bovennatuurlijke. Het is steeds de wens en het streven van de romanticus om daar te komen. Voor mee informatie hierover, zie de pagina ‘publicaties’ elders op deze site. Het mag vanzelf spreken dat Paul Houdijk dus steeds op zoek was naar wat we kunnen weten over historische uitvoeringspraktijk (registratieprincipes, legato-attitude, vinger- en voetzettingen, crescendokastgebruik etc.) en authentieke instrumenten uit de negentiende eeuw.

Het was zijn vaste overtuiging dat kennis hieromtrent van het grootste belang is. Maar wel om de muzikale intuïtie (overigens ook een vorm van weten) en het muzikaal gevoel te voeden, want deze twee blijven uiteindelijk toch doorslaggevend. Wetenschap staat dus in dienst van het gevoel en de kunst. Enige voorbeelden van programma’s en concertstukken kunt u terugvinden op de pagina’s ‘agenda’ en ‘geluidsgalerij’ op deze website.