Curriculum vitae

Personalia

 • Naam: Mr. Drs. Paulus (‘Paul’) Antonius Petrus Houdijk
 • Geboren: 1953 te Amsterdam
 • Overleden: 2019 te Houten
 • Burgelijke staat: gehuwd met Willy Houdijk-van Olst; drie kinderen: Jeroen, Thijs en Maaike

Opleidingen

 • 1981 – Eindexamen hoofdvak kerkorgel aan het Utrechts Conservatorium.
 • 1982 – Doctoraal examen Nederlands Recht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
 • 1988 – Doctoraal examen Muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht; afstudeeronderwerp: Maarschalkerweerd & Zoon – in kerkorgels

Functies

 • 1982-1985 – Docent kerkorgel, muziekgeschiedenis en muziektheorie aan de Streekmuziekschool Woerden.
 • 1989-1990 – Projectmedewerker Europese subsidies bij de Studie en Vakbibliotheek voor visueel of anderszins gehandicapten te Amsterdam. In deze functie wordt een bescheiden Europese subsidie binnengehaald, en is Paul Houdijk de initiatiefnemer tot het project ‘Gesproken Bladmuziek’, als welkome aanvulling op de reeds bestaande braillemuziek-voorziening.
 • 1993-2006 – Toegevoegd Onderzoeker aan het Instituut voor Kunstgeschiedenis en Muziekwetenschap, onderdeel van de Letterenfaculteit van de Universiteit Utrecht. Specialisatiegebied is de 19e-eeuwse orgelkunst in het algemeen en de Utrechtse orgelmakers Maarschalkerweerd & Zoon in het bijzonder. Momenteel is hierover een publicatie in voorbereiding.
 • 1978-2019 – Organist van de R.K. kathedrale kerk van Ste. Catharina te Utrecht, waar een orgel wordt bespeeld, gebouwd door de firma Maarschalkerweerd & Zoon. De praktijk van deze functie en de theorie van de onderzoeksbaan aan de universiteit worden zo op zinvolle wijze geïntegreerd.
 • Gaf regelmatig orgelconcerten op diverse plaatsen. Hierbij stond doorgaans de Romantiek van de negentiende eeuw centraal, wat weer in verband staat met bovengenoemde twee functies.
  Bestuursfuncties

Bestuursfuncties

 • 1985-1990 – Voorzitter van het afdelingsbestuur Utrecht van de Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden (NVBS).
 • 1987-1990 – Vice-voorzitter van de Harmonium Vereniging Nederland (HVN).
 • 1987-1990 – Lid van het bestuur van de Katholieke Klokken en Orgel Raad (KKOR), het kerkelijk adviescollege dat adviseert bij de aanschaf of restauratie van kerkorgels en -klokken.
 • 1990-2019 – Landelijk voorzitter van de Katholieke Dirigenten en Organisten Vereniging (KDOV). Deze vakvereniging houdt zich bezig met de bevordering van de (kwaliteit van de) kerkmuziek, alsmede met rechtspositionele aangelegenheden en behartiging van de belangen van haar leden.
 • 1991-2019 – lid van het bisschoppelijk scheidsgerecht voor rechtspositionele aangelegenheden (kamer voor zaken betreffende kerkmusici, afgevaardigd vanuit de KDOV).