Orgelmuziek Luisteren: Jacques Nicolas Lemmens

Jaak Nikolaas Lemmens (1823-1881)

Fétis was op zoek naar een goede organist om zijn ideeën verder gestalte te kunnen geven. Deze vond hij in zijn protégé Lemmens, die geldt als een van de voornaamste vernieuwers van de orgelkunst in de negentiende eeuw. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de legato-attitude, die werd beschouwd als de ware kerkelijke orgelstijl.

Ook speelde hij een rol in het veranderingsproces van een orgelklankopbouw in de hoogte (boventoonversterking) naar in de breedte. De Prélude is daarvan een goed voorbeeld, waarbij het warme grondstemmenkoor van dit Utrechtse Maarschalkerweerd-orgel te horen is.

Het eerste deel van het Prière, het Cantilène, is het feitelijke gebed. Naast het begeleiden van het koor en het gregoriaans heeft hetnegentiende-eeuwse romantische orgel ook een meditatieve en transcendente functie.

Romantiek en religie gaan hier hand in hand in het begrip mystiek.

In het Resoluto, het meer feestelijke tweede deel, horen we iets van de Engelse invloeden die Lemmens moet hebben ondergaan nadat hij met de Engelse zangeres Helene Sherrington was getrouwd en enige tijd in Engeland werkte.

Orgelmuziek luisteren: Jacques Nicolas Lemmens

Orgelmuziek luisteren op Spotify: Jacques Nicolas Lemmens gespeeld door Paul Houdijk.

Orgelmuziek van François-Joseph Fétis

Luister orgelmuziek van François-Joseph Fétis uitgevoerd door Paul Houdijk.

François-Joseph Fétis (1784 – 1871)

De organist / componist en een van de eerste musicologen Fétis was directeur van het Brussels conservatorium. Hij heeft er sterk voor geijverd het niveau van de kerkmuziek op te vijzelen. Daartoe schreef hij een aantal eenvoudige orgelwerken voornamelijk bedoeld voor het onderwijs, waaronder deze ‘Six messes faciles’. Dit ‘Miserere’ is een Gloriaverset uit de ‘Messe de Dimanche’. In de beginnoten van de melodie herkennen we het bekende ‘Erbarme Dich’ uit Bachs Matthäus Passion.

Luister Voluntary in C (Sigismund Neukomm) op Spotify

Luister nu Voluntary in C van Sigismund Neukomm uitgevoerd door Paul Houdijk op Spotify.

Sigismund Neukomm (1787-1858)

Als leerling van Joseph Haydn kan Neukomm worden beschouwd als een overgangsfiguur van het classicisme naar de romantiek. Hij verliet zijn vaderland en werkte in Londen en Parijs. Samen met Fétis behoort hij tot de kiemleggers van de beroemde Belgisch/Franse orgelschool.