Kerkorganist

img_2443_verkleind_200Sinds 1978 is Paul Houdijk organist van de Ste. Catharina-kathedraal aan de Lange Nieuwstraat te Utrecht. Hij bespeelt in deze kerk het Maarschalkerweerd-orgel uit 1903 doorgaans tijdens de zaterdagavondmis – aanvang 18.30 uur en bij kerkelijke hoogfeesten op door de weekse dagen. Zijn taak omvat het begeleiden van de volkszang, alsmede het spelen van orgelwerken voor en na de mis, tijdens de offerande en gedurende de communie-uitreiking. Deze zaterdagavondviering is zodoende een echte orgelmis, compleet met een Entrée, Offertoire, Communion en een Sortie. Desondanks hecht de organist er zeer aan, dat het hier gaat om een Eucharistieviering en niet om een orgelconcert. Hij streeft er dan ook zoveel mogelijk naar dat het repertoire voor met name de offerande en de communie liturgisch functioneel is, en bijvoorbeeld aansluit bij een lied dat die dag gezongen wordt, of past bij het moment van het kerkelijk jaar. Ook speelt hij regelmatig werken die speciaal voor deze misonderdelen geschreven zijn.

Wat betreft het begeleiden van de volkszang laat de stijl van Paul Houdijk zich leiden door het romantische orgel met de achterliggende esthetische en liturgische bedoelingen, en door het belangrijke principe dat de zang nooit door het orgel mag worden overstemd. Het gaat uiteindelijk om (de verstaanbaarheid van) de tekst die gezongen wordt. Zie hierover meer in zijn publicaties over de firma Maarschalkerweerd & Zoon. Tevens heeft Paul Houdijk enige werken voor kerkmuzikaal gebruik gecomponeerd. Een Prélude Liturgique, bedoeld om te worden gespeeld voor de aanvang van de liturgische viering, alsmede twaalf korte en eenvoudige voorspelen bij liederen uit de bundel Gezangen voor Liturgie (GvL). In de RK-kerk zijn langere voorspelen niet gebruikelijk (en vaak ongewenst).

Meestal wordt slechts een enkel accoordje vooraf gegeven en dat is soms wel erg mager. Daarom heeft Paul Houdijk gezocht naar een middenweg. De voorspelen zijn net iets meer dan dat enkele accoord, zonder echter weer te lang te worden. Genoemde composities zijn sinds najaar 2007 als bladmuziek verkrijgbaar via ‘print-on-demand’ bij Moebiprint, dhr.T. Klos, Postbus 557, 2070 AM Santpoort, 072-5 71 51 72, moebi@multiweb.nl. Op de pagina geluidsgalerij van deze site kan bovendien een aantal geluidsvoorbeelden worden beluisterd.